Yama i Niyama

Yama i Niyama

Com es va explicar a l’entrada Raja Ioga, els Yama són els principis ètics de comportament vers els altres i els Niyama són els principis o preceptes de comportament vers un mateix.

El Sutra I.2 diu (transliterat del sànscrit) “yogah ciitavrtti nirodhah”, que traduït és: el ioga és el cessament dels moviments de la consciència. És a dir, que el ioga ens ofereix els mitjans per comprendre el funcionament de la ment i ens ajuda a asserenar els seus moviments, conduint-nos cap a un estat de calma, serenor i silenci mental. (Luz sobre los Yoga Sutras de Patanjali de B.K.S. Iyengar).

I és amb aquest objectiu del ioga que hem d’entendre i situar aquests principis de Yama i Niyama, ja que la seva pràctica ens ajuda a desenvolupar una conducta que evita preocupacions i tensions mentals innecessàries.

La pràctica de Yama i Niyama requereix una ment atenta i desperta, requereix actuar amb consciència observant les pròpies reaccions i un qüestionament del que faig o el que dic. Però no amb l’ànim d’autocrítica i autoculpa, sinó amb l’ànim de fer-me conscient de la meva conducta per tal de readreçar allò que crec que no m’ajuda.

Els Yama i Niyama ens fan responsabilitzar de la nostra vida per dirigir-la cap a la realització i la plenitud.

Els Yama són cinc:

  • Ahimsa: no violència.
  • Satya: honestedat, veritat.
  • Asteya: no apropiar-se del que és dels altres.
  • Brahmacharya: no cometre excessos, fer un ús correcte de l’energia.
  • Aparigraha: no acumular possessions.

Els Niyama també són cinc:

  • Saucha: puresa, netedat.
  • Santosha: acontentament.
  • Tapas: autodisciplina.
  • Svadyaya: autoestudi, autoobservació.
  • Ishvara Pranidana: lliurar-se a la vida, a l’Univers, a l’essència del Ser.

Totes aquestes actituds es poden aplicar en els aspectes més visibles i quotidians però també als nivells més subtils i no tan evidents, refinant així la visió i la relació amb allò que ens envolta i portant la ment a un estat de serenor i equilibri.

La pràctica de Yama i Niyama ens ofereix la base sobre la qual establim la resta d’aspectes i disciplines del ioga. Són una guia i un mitjà de transformació i creixement personal.