Ahimsa: no violència

AhimsaAhimsa es el primer “Yama”, i fa referència a la no violència. Com es va explicar a l’entrada Raja Ioga, els Yama són els principis ètics de comportament establerts als Ioga Sutra de Patanjali.

El Sutra II.35 diu (transliterat del sànscrit) “ahiṁsāpratiṣṭhāyāṁ tatsannidhau vairatyāgaḥ”, que traduït seria: quan un s’estableix en la no violència en la paraula, el pensament i les obres, renuncia a la pròpia natura agressiva i els altres abandonen la hostilitat en la seva presència. (Luz sobre los Yoga Sutras de Patanjali de B.K.S. Iyengar).

Practicar la no violència va més enllà de no exercir la violència física o verbal cap als altres. Com podem veure, s’estén també al pensament. Treballar aquest principi és, per tant, arribar a una transformació molt subtil i profunda que fa que davant de qualsevol estímul la nostra ment no reaccioni amb pensaments agressius.

Un dels màxims practicants d’ahimsa que podem tenir com a referència, es Mahatma Gandhi. Per a ell aquest Yama era la seva guia.

Ahimsa, la no violència, no és refereix només a un hàbit en la nostra relació cap als altres sinó que ha de començar per la relació amb un mateix. I això és totalment aplicable a la pràctica de ioga.

Aplicar ahimsa en la teva pràctica de ioga t’ajudarà a educar la teva ment en aquest principi.

Una pràctica no violenta vol dir ser conscient de les limitacions del propi cos, acceptar-les i fer una pràctica ajustada i adaptada a aquestes característiques personals.

Sovint la ment vol que el cos arribi allà on no pot arribar i el forcem de forma innecessària, establint una lluita ment-cos que només genera tensió mental i emocional i que pot acabar provocant alguna lesió física.

Tampoc hem de caure en la deixadesa o en no fer cap esforç en la pràctica. Es tracta de trobar l’acció justa que ajudi a transformar però que no generi cap tipus de tensió. I per trobar aquest punt d’ajust en la pràctica, vol dir que la teva ment ha d’estar atenta i present en tot moment.

A més a més, la manca d’atenció o la inconsciència, també pot portar-nos a actuar de forma violenta amb el cos de forma no intencionada, provocant-nos alguna lesió. Es doncs fonamental posar atenció plena quan fem la pràctica.

L’aplicació d’ahimsa en la pràctica et permetrà desenvolupar un estat de presència i calma interior, i t’ajudarà a comprendre la naturalesa subtil de la no violència. T’animo a que et facis aquest propòsit!