La visió de l’ésser humà

Koshas

El ioga ens proposa una visió de l’ésser humà en que tots els seus components, els que es veuen i els que no, estan organitzats en capes o embolcalls (kosha). Des de la capa més externa i visible (cos físic), fins a la capa més interna i subtil (embolcall de felicitat) que és la darrera capa que trobem fins arribar a l’essència.

  • Annamaya Kosha, l’embolcall físic, l’única capa visible, composada pel cos físic: ossos, músculs, òrgans, etc. És l’embolcall més extern i el més dens.
  • Pranomaya Kosha, l’embolcall energètic. En aquesta capa s’engloba tota l’energia que fa funcionar tant al cos físic com a la ment.
  • Manomaya Kosha, l’embolcall mental. Es composa dels cinc sentits (que podem veure com a sensors que fan arribar informació de l’exterior a la ment), la ment conscient i el subconscient. És la part més bàsica i burda del que podem englobar com a ment en el seu conjunt. Inclou el pla del pensament lògic, tota la coordinació subconscient dels processos fisiològics, la memòria i també les emocions. Es diu que la ment és l’instrument a través del qual apareix el dubte.
  • Vijnanamaya Kosha, l’embolcall intel·lectual. És la part més subtil de la ment. Inclou aspectes com el discerniment, la intuïció, la creativitat, els sentiments. En aquesta capa trobem el pensament objectiu i el coneixement directe, sense aplicació de la lògica. Es diu que l’intel·lecte és l’instrument a través del que s’està en la certesa. En aquest nivell també trobem l’ego, allò que ens fa sentir diferents i separats de la resta.

Anandamaya Kosha, l’embolcall de felicitat. Aquesta capa ens permet experimentar la calma, la pau i la felicitat. Tot ésser humà té aquesta capacitat al seu interior, tot i que moltes vegades la capa mental i la seva activitat excessiva, ofusca l’accés a aquest embolcall. De la mateixa manera que l’aigua tèrbola no ens permet veure el fons d’un llac, una ment agitada ens impedeix accedir a aquesta capa.

I totes aquestes capes emboliquen l’essència de l’ésser humà, allò que un és, més enllà de patrons culturals, patrons de comportament o identificacions de l’ego.

La pràctica de ioga s’enfoca tenint molt presents aquestes diferents capes de manera que:

  • Ajuda a mantenir el cos físic en un estat saludable, tan a nivell muscular i d’articulacions com a nivell orgànic.
  • Augmenta l’energia i en promociona la seva fluïdesa, permetent que cos i ment rebin l’aliment necessari per dur a terme les seves funcions.
  • Aporta calma a la ment, apaivagant l’agitació mental. I això ens permet accedir i experimentar les capes més internes i subtils.
  • Potenciar les capacitats de l’embolcall intel·lectual a través de “l’estalvi energètic” que suposa una ment calmada. L’energia que no és consumida pels pensaments i preocupacions, permet fer aflorar les capacitats més refinades de la ment.
  • Contactar amb l’embolcall de felicitat. Seguint la comparativa de l’aigua del llac, el ioga el que fa és treure les impureses de l’aigua i fer-la clara per tal que el fons es faci visible.
  • En darrera instància, experimentar la pròpia essència.

Podem veure doncs que obtenim beneficis a tots els nivells. Això és el que fa del ioga una pràctica tant potent i beneficiosa!