Embolcall energètic

A l’entrada “La visió de l’ésser humà”, vàrem veure que, segons la filosofia iòguica, l’ésser humà està organitzat en embolcalls que van del cos físic, que és el més dens i l’únic visible, fins l’embolcall de felicitat, que és el més subtil.

L’embolcall energètic dona energia a la resta d’embolcalls. Tot i que l’energia no es veu, la podem sentir amb claredat. Tot el que fem consumeix i necessita energia: processos fisiològics, moviment del cos, pensaments de la ment. Per tant, en aquest sentit, l’embolcall energètic gestiona el combustible que fa que les coses succeeixin.

El nom sànscrit per aquest embolcall és Pranamaya Kosha. Prana és la força vital, la vitalitat. Llavors, aquest és l’embolcall fet de prana, de vitalitat. La diferència entre un cos físic viu i un cos físic mort, és que el segon no té força vital, no té aquest embolcall energètic.

De la mateixa manera que allò que mengem i bevem constitueix l’aliment del cos físic, la respiració és l’aliment de l’embolcall energètic. Una respiració natural regulada i lliure és fonamental per nodrir-se d’energia vital. A més a més, el ioga té una disciplina (pranayama) que treballa a través de tècniques respiratòries per gestionar l’energia vital.

La força vital es manifesta de 5 formes, o especialitzacions diferents, que gestionen funcions diferents: són els 5 vayus.

És important destacar que aquestes funcions es duen a terme tant a nivell físic com a nivell mental, ja que l’embolcall energètic subministra energia a tots els nivells.

  • Prana vayu, que gestiona tot allò que representa una entrada: l’acte d’empassar l’aliment, la inspiració d’aire o la recepció d’informació a través dels sentits.
  • Apana vayu gestiona l’expulsió d’allò que no ens convé: excreció líquida i sòlida, exhalació d’aire o l’eliminació de pensaments negatius. També les funcions lligades a la reproducció: ejaculació, menstruació i part.
  • Samana vayu gestiona la digestió d’allò que hem ingerit (a través de prana vayu) discriminant per una banda el que hem d’absorbir i assimilar i per altra banda allò que no ens convé i que haurem d’eliminar (a través d’apana vayu).
  • Vyana vayu fa circular tot plegat, tant el que hem d’assimilar com el que hem d’eliminar. Fa que tot estigui en moviment i arribi allà on ha d’arribar.
  • Udana vayu transmuta el que hem absorbit en energia positiva. És la força que ens fa evolucionar amb entusiasme. Governa el creixement del cos físic i el creixement personal, i també la parla.

Cal destacar que la qualitat de l’energia vital dependrà en gran mesura d’allò que triem com a entrada: el menjar que ingerim, la qualitat de l’aire que respirem i el tipus d’informació i estímuls, que inclouen allò que triem per llegir, escoltar, mirar, converses en les que ens agrada participar,… tot plegat determinarà la qualitat del que podrem absorbir i assimilar i que passarà a formar part del nostre cos físic o del nostre cos mental.

La força vital, necessita del cos físic per circular i fer la seva funció. En aquest sentit, és important destacar que tota tensió física serà una dificultat per l’embolcall energètic. Mantenir un cos físic fort, flexible i sa, ens ajudarà a que l’energia circuli lliurement.

Per altra banda, cal prendre en consideració que tot pensament consumeix energia. Per tant, una ment excessivament activa consumirà els recursos energètics i ens farà sentir esgotats. És important tenir espais de silenci i descans mental, que permetin restituir l’energia vital.