Ioga i confinament

Estem vivint una experiència excepcional que ha trencat d’una manera o d’una altra la nostra rutina i ens ha tret del nostre espai de confort. No només tenim una amenaça cap a la nostra salut sinó que, molts de nosaltres, ens trobem en un moment d’incertesa pel que fa al nostre mitjà de vida.

I tot això en una situació inusual de confinament que ens apropa de manera inevitable a les persones amb les que compartim habitatge i ens allunya del contacte amb la resta de persones amb les que normalment ens relacionem.

Alguns de nosaltres hem hagut de deixar de treballar perquè la feina que fem no la podem fer a casa. D’altres estem fent teletreball, potser treballant encara de forma més intensa del que és habitual. I d’altres que, per circumstàncies, continuem amb la feina habitual, però en un entorn diferent.

I tot plegat, amb un panorama de futur incert en que no sabem quina serà l’evolució ni quant durarà tot plegat. Amb un desig de retornar al que teníem però, a la vegada, pensant que potser res tornarà a ser igual després d’aquest daltabaix.

Confinar-se vol dir no sortir de casa si no és indispensable, per tant, és molt fàcil passar moltes hores assegut/da (i potser mal assegut/da!!).

Ens pot portar al sedentarisme, a la manca de mobilitat en les articulacions, a la rigidesa, a la debilitat muscular i a la sobrecàrrega d’algunes zones per males postures. La immobilitat, a la seva vegada, ens porta a una situació d’estancament que pot dificultar les funcions fisiològiques i la digestió, circulació, respiració,… se’n veuen afectats. I si afectem les funcions fisiològiques, està clar que ens debilitem i ens fem més vulnerables.

La incertesa de la situació crea tensió emocional i mental. És inevitable que l’instint de supervivència ens avisi que allò que donàvem per segur ja no ho és i que no tenim garantit tot allò que, segons el nostre criteri (encertat o no), ens és necessari. I la tensió ens treu energia, i també ens porta debilitat orgànica a la vegada que ens pot conduir a un estat mental negatiu i de desesperança.

Però, afortunadament, tot i la situació, tenim opcions per fer que aquest confinament sigui també una oportunitat per aprendre, per valorar el que tenim i per fer canvis personals que ens ajudin a viure i a veure el futur de manera diferent.

Et convido a que li donis espai al ioga en el teu dia a dia i veuràs canvis.

Si el practiques de forma regular i fas una pràctica adient a les teves característiques, veuràs que el teu cos es trobarà més lleuger, amb una millor salut d’articulacions i musculatura i reequilibraràs el teu cos alliberant-lo de tensions.

A nivell orgànic, hi haurà més espai i moviment: els fluids (sang, limfa) podran circular de forma més lliure pel teu cos, la digestió i la respiració milloraran i tot plegat ajudarà a que el teu cos i la teva ment estiguin més nodrits i enfortits per defensar-se d’allò que pot suposar un atac a la salut.

El teu sistema nerviós i la teva ment aniran cap a un espai més equilibrat i  centrat que et permetrà enfocar el present i el futur des d’una posició més optimista, encarant les dificultats d’una manera més serena i veient oportunitats que, en cas de viure en constant tensió, passarien desapercebudes.

Tot plegat sona bé oi? Doncs tal com diu la filosofia iòguica, no et creguis res del que dic, experimenta i creu-te només allò que tu visquis. Et convido a que li donis un temps i avaluïs els efectes.