Ilio-psoes

Psoes

És un múscul estructural i postural molt potent que connecta la columna vertebral amb les cames. N’hi ha dos, un a la banda dreta i l’altra a l’esquerra. L’ilio-psoes és, de fet, un conjunt de tres músculs: el psoes major, el psoes menor i l’ilíac.

El psoes major, s’insereix a la columna vertebral, des de la vèrtebra toràcica 12 (T12) fins a la lumbar 4 o 5 (L4-L5), baixa pel costat de la columna i per davant del pubis i s’insereix al fèmur (trocànter menor). En aquest recorregut, travessa un total de nou articulacions, sobre les que pot tenir incidència en cas de malfuncionament.

L’ilíac es fixa per una banda a la cavitat interna de la pelvis (ilió) i les seves fibres s’acaben unint amb el psoes major per inserir-se al mateix lloc del fèmur.

El psoes menor, s’insereix a les vèrtebres T12, L1 per una banda i per l’altra a la part superior de l’iliopubis. Aquest múscul està present només a la meitat de la població.

És un dels músculs més potents del cos i la seva funció és fer la flexió de maluc (apropar cames i tronc entre sí), estabilitzar la zona lumbar i fer una rotació externa del fèmur. Es troba molt proper al nostre centre de gravetat i, en aquest sentit, és un múscul fonamental tant en el moviment del cos com en l’estabilització de la postura, així com en sentir-nos arrelats al terra quan estem drets.

L’ilio-psoes forma part del nucli funcional del nostre moviment.

El fet d’estar moltes hores asseguts, fa que aquest múscul s’escurci i es debiliti, provocant problemes a nivell de columna vertebral lumbar: la lordosi lumbar s’exagera i es disminueix l’espai entre les vèrtebres.

De la mateixa manera, si es practica un esport amb un moviment repetitiu que tonifiqui excessivament el psoes, es pot produir també un escurçament i els problemes vertebrals derivats. Si, a més, aquest moviment no és simètric (es fa més amb una cama que amb l’altra), s’acaba escurçant més el psoes d’un costat que de l’altre, produint un desequilibri.

És fonamental mantenir aquest grup muscular fort i flexible per tal de prevenir problemes lumbars i de no comprometre ni el moviment ni l’estabilitat de la postura. Si passes moltes hores assegut o bé practiques algun esport, és fonamental que treballis estirant aquest grup muscular.