L’esquelet i els ossos

esquelet

L’esquelet és una carcassa viva que constitueix el suport rígid del cos. En una persona adulta, l’esquelet està format, en terme mig, per uns 206 ossos.

L’esquelet es composa de dues parts diferenciades:

  • L’esquelet axial, format pel crani, la columna vertebral, les costelles i l’estèrnum. La seva funció és la de sosteniment i protecció dels òrgans interns.
  • L’esquelet apendicular, que conforma les extremitats superiors i inferiors i les cintures pèlvica i escapular. La seva principal funció és de sosteniment i moviment.

La unió entre aquestes dues parts de l’esquelet es produeix a les dues cintures:

  • La cintura escapular: està formada per clavícules i escàpules i connecta les extremitats superiors amb l’esquelet axial.
  • La cintura pèlvica: formada per la pelvis, connecta les extremitats inferiors amb l’esquelet axial.

Un os és un teixit viu, ferm, dur i resistent que forma part de l’esquelet.

L’os està format en dues terceres parts per minerals, que li donen la duresa, i una tercera part són components orgànics, que li donen elasticitat. Aquesta combinació de components fa que l’os que sigui resistent i no sigui trencadís ni deformable.

Els ossos són la reserva corporal de calci, element necessari per a diverses funcions fisiològiques, incloent la contracció muscular.

Hi ha diferents tipus d’ossos i la seva forma ens permet fer-nos una idea de la seva funció:

  • Els ossos llargs, per exemple el fèmur, serveixen de palanca per la tracció dels músculs.
  • Els ossos curts, per exemple el cos d’una vèrtebra, tenen una funció de suport de pressions.
  • Els ossos plans, per exemple l’escàpula, tenen com a funció principal la protecció d’òrgans i és també on s’insereixen els músculs més amples.

Per a mantenir una correcta salut dels ossos és fonamental tenir un bon hàbit alimentari i fer exercici moderat saludable. La pràctica continuada de ioga exerceix una pressió saludable en diferents punts que enforteix els ossos i és així una bona prevenció de l’osteoporosi.