Ioga suau

Es tracta de sessions grupals especialment dissenyades per a gent amb unes característiques de mobilitat més reduïda.

L’estructura de la pràctica és similar a la d’una pràctica de Hatha Ioga: creació d’un estat de disponibilitat i presencia; preparació respiratòria i corporal; pràctica de postures (asana); practiques respiratòries (pranayama) i/o meditatives (dharana) i relaxació final.

Cadascun dels elements que conformen la pràctica de Ioga Suau, està adaptat i ajustat tenint en compte les característiques d’aquest col·lectiu de persones. Es fa també un ús més ampli dels elements que poden ajudar a treballar i ajustar millor cada tècnica: blocs, mantes, cadires, coixins,… I també es busquen aquells elements que cobreixen millor les necessitats d’aquest grup.

Les asanes o postures que es practiquen, busquen millorar la salut de les articulacions així com aportar un to muscular que es tradueixi en un benestar físic general. Alhora també incideixen sobre el funcionament dels òrgans interns, fent que els processos associats es mantinguin en millors condicions.

Gràcies a les pràctiques respiratòries (pranayama), s’incrementa i equilibra el nivell energètic, aportant una major vitalitat i un millor nivell de descans.

Les pràctiques meditatives fan que augmentin els nivells de concentració i ajuden a que la ment es mantingui en millors condicions.

La persona que dirigeix la sessió té una especial atenció sobre cada persona del grup per tal que la pràctica s’ajusti correctament i se n’obtinguin així els màxims beneficis.

És important destacar que cada practicant ha de prendre responsabilitat de l’ajust en la pràctica, escoltant els missatges del cos i escoltant les instruccions d’adaptació que es donen en cada cas. Centrar-nos en allò que fem i en allò que sentim quan ho fem serà la millor manera de trobar l’equilibri entre l’esforç i el benestar en cada un dels elements que es practiquen a la sessió de Ioga Suau.