Els senders del ioga

senders del ioga

Quan parlem de ioga se’ns presenten una sèrie de possibilitats i no sempre és fàcil situar-se i saber quina és la tendència de cada una d’aquestes línies i, el que és més important, saber si és una línia que pot ser adient al nostre temperament.

Entre els segles V i II a.C, es va escriure la Bhagavad Gita, un poema èpic que forma part de la Mahabharata, un dels texts més importants de l’hinduisme. Es tracta d’un text fonamental en la filosofia hindú, en el que es descriuen els 4 grans senders del ioga:

  • Karma ioga: és el ioga de l’acció desinteressada. És a dir, fer accions de bé cap els altres amb un esperit de servei, sense esperar cap fruit o recompensa. Un voluntariat es pot veure com una forma de Karma ioga. És un sender adient per a persones actives i de naturalesa extravertida.
  • Bhakti ioga: és el ioga de la devoció, molt adient per a persones de naturalesa emocional. Es considera que hi ha un Ésser Suprem, una consciència superior. Es practiquen rituals, oracions i, sobretot, cant de mantres, que ajuden a purificar les emocions i les canalitzen cap a l’amor a aquesta divinitat. Una línia devocional és el ioga Kundalini.
  • Jnana ioga: el ioga del coneixement. La pràctica gira entorn a la reflexió, l’estudi de les escriptures, l’auto-observació i la meditació. Adient per a persones filosòfiques i intuïtives que mostren interès per descobrir la pròpia essència i els principis universals.
  • Raja ioga: el ioga mental. És el camí del control físic i mental. A través de la meditació i la introspecció, ens ofereix una forma per a apaivagar els processos de la ment que permet que el practicant descobreixi el seu propi potencial així com les eines per a desenvolupar-lo. Es considera que els Ioga Sutra de Patanjali contenen l’essència del Raja Ioga.

I el Hatha Ioga? És posterior… es va estructurar sobre el segle XV, i queda descrit en el Hatha Yoga Pradipika, escrit per Swami Svatmarama. És un sistema que es basa en la pràctica de postures corporals així com tècniques de control respiratori (encara que no només, té també d’altres tècniques) que tenen com objectiu preparar el cos físic, el cos energètic i la ment per tal de poder practicar meditació. En aquest sentit, el Hatha Ioga es pot veure com una pràctica que ens prepara per a la pràctica de Raja Ioga.

“Diferents camins i un sol objectiu: la realització de l’Ésser”

Aquestes són les línies tradicionals del ioga. A partir d’aquestes, i sobretot del Hatha Ioga, s’han desenvolupat durant el segle XX i XXI diferents metodologies de treball que han donat nom a formes diverses de transmetre el ioga: Iyengar, Ashtanga Vinyasa, Anusara,… i moltes més.

Si vols practicar ioga, el millor que pots fer és provar fins a trobar la línia de treball en la que et sentis confortable. I si proves una línia que no t’agrada… no pensis que no t’agrada el ioga, prova una línia diferent!