Asana vol dir postura?

Asana

Asana és el nom sànscrit d’una de les disciplines que formen part del ioga, aquella que es refereix a la postura que adopta el cos. És per això que traduïm la paraula asana per postura corporal, tot i que quan ho fem perdem bona part del seu significat.

Fer una asana no és simplement adoptar una postura amb el cos i ja està. És molt més que això i és important entendre-ho per saber la profunditat que implica el treball que es fa quan es fa pràctica d’asana.

Una asana és una postura no habitual del cos que s’adopta durant un temps amb una determinada actitud. Patanjali, en els seus “ioga sutres” ens diu: “sthira sukham asanam” (sutra II.46), i ens transmet quina és l’actitud amb què s’ha de treballar asana.

“Sthira sukham asanam”

Sthira ho podem traduir com: estable, permanent, ferm, robust, quiet. Sukham ho podem traduir com: agradable, plaent, còmode. Així doncs, Patanjali ens diu que tota asana ha de tenir aquests dos ingredients, sinó els té, no és asana.

Sthira vol dir que, a través de l’acció del cos hem d’arribar a una postura estable, robusta i que ens permeti quedar-nos en quietud. Atenció! diem mantenir la postura en quietud… si l’acció corporal és forçada la postura no podrà mantenir-se en quietud durant un temps. És doncs molt important l’adaptació de la postura corporal que es practiqui a les pròpies característiques i limitacions sense perdre’n la seva essència.

Sukham vol dir que aquesta postura que hem adoptat amb fermesa, ha de ser també còmoda. Si l’acció corporal va més enllà de les nostres possibilitats i es converteix en tensió, no ho serà mai de còmoda.

Hi ha més indicatius de que la postura que mantenim és sukha. Per una banda, la respiració ha d’estar calmada. Si respirem de forma agitada o bloquegem la respiració, vol dir que sukha no està present. I també hem de poder viure la postura en un estat de calma i centrament interior. Si estem patint, sentint algun tipus de dolor o desitjant que el temps de manteniment de la postura s’acabi, vol dir que no estem còmodes en la postura.

Cal afegir que una postura còmoda no és una postura adoptada amb deixadesa ni tampoc adormir-se en la postura. Si arribem a aquest punt, vol dir que la postura ja no és sthira, hem perdut la fermesa.

Així doncs, arribar a l’equilibri Sthira-Shuka implica un treball molt conscient i subtil. I és aquest equilibri el que ens permet mantenir asana durant un temps i obtenir-ne tots els seus beneficis, des del nivell físic fins al nivell més subtil.